Fördelar med lasersvetsmaskin inom området tunnplåtssvetsning

Lasersvetsning är en av de viktiga komponenterna i lasermaterialbearbetning.Lasersvetsning är en precisionssvetsteknik som använder en högenergistråle som värmekälla.Det värmer huvudsakligen arbetsstyckets yta genom en högenergilaserstråle, och värmen diffunderar från materialets yta till insidan.Genom att justera parametrarna för laserpulsen smälter motsvarande Material och bildar en specifik smältpool.

Principen för lasersvetsning kan delas in i värmeledningssvetsning och laserdjupsvetsning.Skräddarsydd lasersvetsning använder laserenergi för att kombinera material av olika material, tjocklekar eller former för att möta behoven av materialegenskaper i olika situationer, och kan uppnå utrustning med den lättaste vikten, optimal struktur och bästa prestanda Lättvikt.

Fördelar med lasersvetsmaskin inom området tunnplåtssvetsning1

Fördelar med lasersvetsmaskin inom området tunnplåtssvetsning

Material av rostfritt stål används i stor utsträckning vid tillverkning av olika färdiga produkter, bland vilka svetsning av rostfria stålplåtar har blivit en viktig process i tillverkningsprocessen.Men på grund av egenskaperna hos tunnplåtsrostfritt stål i sig orsakade det också vissa svårigheter vid svetsning, och det blev en gång ett svetsproblem inom området för tunnplåtsrostfritt stål.

Det finns ett stort problem vid bearbetning av tunnplåtsrostfritt stål med traditionella svetsmaskiner.På grund av sin låga värmeledningsförmåga är tunnplåtsrostfritt stål bara ungefär en tredjedel av det för vanligt lågkolhaltigt stål, och graden av begränsning är liten, så när lokal uppvärmning och kylning väl appliceras under svetsprocessen Effekten av svetsning kommer att bilda ojämn spänning och töjning, och svetsens längsgående krympning kommer att ge ett visst tryck på ytterkanten av den rostfria stålplåten.När trycket på den traditionella svetsmaskinen är för stort kommer det att orsaka vågliknande deformation av arbetsstycket, vilket inte bara påverkar utseendet utan också påverkar arbetsstyckets kvalitet. Utöver arbetsstyckets kvalitet kommer det att finnas problem med överbränning. och genombränning.

Framväxten av fiberlasersvetsmaskin löser detta problem mycket väl.Lasersvetsning använder högenergilaserpulser för att lokalt värma material på ett litet område.Energin från laserstrålning diffunderar in i materialets inre genom värmeledning och smälter materialet.Då bildas en specifik smältbassäng.Högt svetsförhållande, liten svetssömsbredd, liten värmepåverkad zon, liten deformation, snabb svetshastighet, jämn och vacker svetssöm, inget behov eller enkel behandling efter svetsning, hög svetssömskvalitet, inga porer, och kan kontrolleras exakt , Fokuseringspunkten är liten, positioneringsnoggrannheten är hög och det är lätt att realisera automatisering.Lasersvetsmaskiner ersätter gradvis den traditionella marknaden för tunnplåtssvetsning med många fördelar.


Posttid: Mar-10-2022

Ansluta

Ge oss ett skrik
Få e-postuppdateringar