Teknisk analys: Lösningar på 5 defekter vid lasersvetsning

Med fördelarna med hög effektivitet, hög precision, bra effekt och enkel automationsintegration, används lasersvetsning i stor utsträckning i olika industrier och spelar en central roll i industriell tillverkning, inklusive militär, medicinsk, flyg-, 3C-bildelar, mekanisk plåt Guld , ny energi, badrumsutrustning och andra industrier.

Men om någon bearbetningsmetod inte behärskar sin princip och process, kommer den att producera vissa defekter eller defekta produkter, och lasersvetsning är inget undantag.Endast genom att ha en god förståelse för dessa defekter och lära oss att undvika dem kan vi bättre utnyttja värdet av lasersvetsning och processprodukter med vackert utseende och hög kvalitet.

1. Sprickor
Sprickorna som genereras vid kontinuerlig lasersvetsning är huvudsakligen termiska sprickor, såsom kristallisationssprickor, flytande sprickor etc. Orsaken är främst den stora krympkraften hos svetsen innan den är helt stelnad, och åtgärder som trådfyllning och förvärmning kan minskas.eller eliminera sprickor.

Teknisk analys Lösningar på 5 defekter i Laser Weldi2
Teknisk analys Lösningar på 5 defekter i lasersvetsning1

Het spricka

2. Stomata
Porositet är en defekt som lätt genereras vid lasersvetsning.Den smälta poolen av lasersvetsning är djup och smal, och kylningshastigheten är snabb.Gasen som genereras i den flytande smälta poolen har inte tillräckligt med tid att fly, vilket lätt leder till att det bildas porer.Lasersvetsning svalnar dock snabbt och porerna som genereras är i allmänhet mindre än vid traditionell smältsvetsning.Rengöring av arbetsstyckets yta före svetsning kan minska tendensen till porositet, och blåsriktningen kommer också att påverka genereringen av porositet.

3. Stänk
Stänk som produceras av lasersvetsning påverkar allvarligt svetsens ytkvalitet och kan förorena och skada linsen.Stänk är direkt relaterat till effekttäthet, och lämplig minskning av svetsenergi kan minska stänk.Om penetrationen är otillräcklig kan svetshastigheten minskas.

Svetsa porer

Svetsa porer

Svetsstänk

Svetsstänk

4. Underskuren
Om svetshastigheten är för hög, kommer den flytande metallen på baksidan av det lilla hålet som pekar mot mitten av svetsen inte att hinna omfördelas och kommer att stelna på båda sidor av svetsen för att bilda en underskärning.Om fogsammansättningsgapet är för stort reduceras den smälta metallen i fogmassan och det är lätt att producera underskärningar.Vid slutet av lasersvetsning, om energiminskningstiden är för snabb, är det lilla hålet lätt att kollapsa, vilket resulterar i lokal underskärning.Att kontrollera matchningen av kraft och hastighet kan mycket väl lösa uppkomsten av underskärningar.

5. Kollaps
Om svetshastigheten är långsam, den smälta poolen är stor och bred, mängden smält metall ökar, och ytspänningen är svår att upprätthålla den tyngre flytande metallen, kommer mitten av svetsen att sjunka och bilda kollapser och gropar.Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att på lämpligt sätt minska energitätheten för att undvika att den smälta poolen kollapsar.

Svetsning underskärning

Svetsning underskärning

Svetskollaps

Svetskollaps


Posttid: Mar-10-2022

Ansluta

Ge oss ett skrik
Få e-postuppdateringar